Forside

Konceptet

Mission & Vision

Kontakt

Forside Konceptet Mission & Vision Kontakt

GDPR

1.1 Dataansvarlig

JustSign ApS er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

1.2 Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse ved at sende en mail til [email protected].

2.1 Formålet med behandling af personoplysningerne

Det overordnede formål med behandlingen er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen.

2.2 Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.1 Kategorier af modtagere

Dine personoplysninger videregives til markedsføringsbureauer.

3.2 Kategorier af modtagere i land(e) uden for Unionen

Dine personoplysninger overføres ikke til land(e) uden for Unionen. Et land uden for Unionen er et land uden for EU/EØS, eksempelvis USA.

Modtagerne er omfattet af Privacy Shield-ordningen. Det betyder, at Kommissionen har fastslået, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Du kan læse mere om Privacy Shield-ordningen på www.privacyshield.gov.

Oplysningerne overføres ikke til internationale organisationer. En international organisation er for eksempel FN, EU eller NATO.

4. Tidsrum for opbevaring

Dine personoplysninger behandles umiddelbart i op til to år fra dit sidste besøg.

5. Forpligtelser

Du er ikke forpligtet til at afgive personoplysningerne.

6.1 Rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på [email protected].

6.1.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne ovenfor.

6.1.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

6.1.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

6.1.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.1.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.1.6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

7. Datatilsynet

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan klage til Datatilsynet.


Ovenstående er gældende fra 19. September 2022.

Du er altid velkommen til at kontakte os.


Du er altid velkommen til at kontakte os.


Skt. Clemens Torv 11, 2. sal, 8000 Aarhus C

GDPR - Cookies - FAQ